Jaký byl rozdíl mezi farizey a sadduceemi?


Odpověď 1:

Perushim byli věrní Židé a věnovali se praktikování židovského práva, jak je předepsáno biblickým příkazem:

Poznejte Ho všemi svými způsoby.

Tsadduqim byl zvrácenou skupinou Židů vyšší třídy, kteří se chtěli asimilovat na helénistické pohanské cesty, ale předstírali, že jsou spravedliví tím, že se nazývají TSADIQ [spravedlivými]. Jejich skutečným cílem bylo striktně omezit každý aspekt židovské víry na co nejmenší množství, a proto se natolik postavili proti Perušimům, kteří chtěli rozšířit židovské právo. Skutečným cílem Tsadduqimu bylo být co nejvíce jako Řekové a Římané.

Tsadduqim upoutal mysl jednoho z hašmonských králů jménem Alexander Yannai a nařídil vraždu rabínů, kteří seděli na sanhedrinském dvoře, aby bylo možné obsadit volná místa soudci Tsadduqi. Byl to zlý král, který překročil hranice Tóry ohledně kněží [Kohanim]. Kings by nikdy neměli být knězi v judaismu a kněží by nikdy neměli být králi. Tyto role musí vždy zůstat oddělené.


Odpověď 2:

Farizeové

Významná náboženská sekta judaismu v prvním století C.E. Nebyli kněžského původu, ale byli přísnými pozorovateli zákona v jeho nejmenších detailech a povýšili orální tradice na stejnou úroveň. (Mt 23:23) Proti jakémukoli řeckému kulturnímu vlivu a jako učenci zákona a tradic měli nad lidmi velkou autoritu. (Mt 23: 2-6) Někteří byli také členy Sanhedrinu. Často se postavili proti Ježíši, pokud jde o dodržování Sabbath, tradice a spojení s hříšníky a výběrčími daní. Někteří se stali křesťany, včetně Saula z Tarsu. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Sk 26: 5.

Sadducees

Významná náboženská sekta judaismu složená z bohatých aristokratů a kněží, kteří měli velkou moc nad činnostmi v chrámu. Odmítli mnoho ústních tradic, které pozorovali farizeové, jakož i další farizejské přesvědčení. Nevěřili ve vzkříšení ani v existenci andělů. Proti Ježíši byli. - Mt 16: 1; Sk 23: 8.


Odpověď 3:

Farizeové

Významná náboženská sekta judaismu v prvním století C.E. Nebyli kněžského původu, ale byli přísnými pozorovateli zákona v jeho nejmenších detailech a povýšili orální tradice na stejnou úroveň. (Mt 23:23) Proti jakémukoli řeckému kulturnímu vlivu a jako učenci zákona a tradic měli nad lidmi velkou autoritu. (Mt 23: 2-6) Někteří byli také členy Sanhedrinu. Často se postavili proti Ježíši, pokud jde o dodržování Sabbath, tradice a spojení s hříšníky a výběrčími daní. Někteří se stali křesťany, včetně Saula z Tarsu. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Sk 26: 5.

Sadducees

Významná náboženská sekta judaismu složená z bohatých aristokratů a kněží, kteří měli velkou moc nad činnostmi v chrámu. Odmítli mnoho ústních tradic, které pozorovali farizeové, jakož i další farizejské přesvědčení. Nevěřili ve vzkříšení ani v existenci andělů. Proti Ježíši byli. - Mt 16: 1; Sk 23: 8.


Odpověď 4:

Farizeové

Významná náboženská sekta judaismu v prvním století C.E. Nebyli kněžského původu, ale byli přísnými pozorovateli zákona v jeho nejmenších detailech a povýšili orální tradice na stejnou úroveň. (Mt 23:23) Proti jakémukoli řeckému kulturnímu vlivu a jako učenci zákona a tradic měli nad lidmi velkou autoritu. (Mt 23: 2-6) Někteří byli také členy Sanhedrinu. Často se postavili proti Ježíši, pokud jde o dodržování Sabbath, tradice a spojení s hříšníky a výběrčími daní. Někteří se stali křesťany, včetně Saula z Tarsu. - Mt 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Sk 26: 5.

Sadducees

Významná náboženská sekta judaismu složená z bohatých aristokratů a kněží, kteří měli velkou moc nad činnostmi v chrámu. Odmítli mnoho ústních tradic, které pozorovali farizeové, jakož i další farizejské přesvědčení. Nevěřili ve vzkříšení ani v existenci andělů. Proti Ježíši byli. - Mt 16: 1; Sk 23: 8.