Jaký je rozdíl mezi neurologií, neurovědou a neurofyziologií?


Odpověď 1:

Neurologie se zabývá funkcí, anatomií a poruchami nervového systému a proto vidíte neurologa pro problémy, které ovlivňují nervový systém.

Neurověda se zabývá strukturou a funkcí mozku a nervového systému; zde uvidíte experimentální fyziologii, neurochemii a jakoukoli vědu o mozku / nervovém systému. Většinou se zaměřuje na odkrývání nových nálezů v této oblasti, kde byste později mohli vidět jejich aplikace v neurologii, neurofyziologii a obecném pokroku ve znalostech lidského těla.

Neurofyziologie se zabývá nervovým systémem a pokroky v této oblasti a nedostává se k fyziologickým aspektům, s nimiž byste se mohli setkat v obecné neurovědě. Tato větev se ve svých klinických aplikacích specializuje na sledování bioelektrických aktivit stimulací nebo přírodními jevy.