Jaký je rozdíl mezi comme a que?


Odpověď 1:

Ve větě slouží různým účelům.

COMME

comme je většinou používán jako příslovce znamenající „jako“ nebo „jako“:

  • Je travaille comme conseiller. - Pracuji jako konzultant. - Udělej, jako bys byl doma.

comme je někdy používán jako spojení ve smyslu “protože” nebo “protože”:

  • Vyjádřete se, prosím, je vais m'arrêter ici. - Protože (nebo od té doby) je pozdě, zastavím se tady.
QUE

que je většinou používán jako spojení znamenající “to” nebo “než”:

  • Podívejte se na příklad révèle que je parle le francais. - Tento příklad naznačuje, že mluvím French.Cette réponse devient plus longue que prévu. - Tato odpověď je delší, než jsem plánoval.

que se někdy používá jako zájmeno ve smyslu „co“:

  • Que dites-vous? - Co říkáš?

que se zřídka používá jako příslovce, které by bylo přeloženo jako „co“ nebo „pouze“:

  • Grand-mêre, que tu jak des grands yeux! - Babičko, jaké máš velké oči! Je to que toi! - Miluji pouze tebe!