Jaký je rozdíl mezi „s“ a „a“?


Odpověď 1:

Ačkoli mnohokrát mohou být tato dvě slova zaměnitelně používána, výraz „s“ v zásadě kombinuje dvě věci, o nichž se spolu mluví. Zatímco “a” jednoduše spojí dva ve větě, ne nutně spolu.

Například: S:

Vím, že Hank byl u Walta u večeře.

Jesse nařídil pizzu s extra sýrem.

A:

Vím, že Hank a Walt byli u večeře. (Ne nutně společně.)

Jesse nařídil pizzu a sýr navíc. (Může mít i ten sýr s hamburgerem.)


Odpověď 2:

Odpověď od Kelleyho je samozřejmě správná, ale může být obtížné tuto odpověď uvést v kontextu každodenního používání. A nejsem si jistý, že podle Shubhamovy reakce jsou používány zaměnitelně.

Vezměte věty:

- „Budu mít Big Mac s extra sýrem ...“ znamená, že extra sýr je nedílnou součástí Big Mac. Nejedná se o samostatnou položku. Nemyslím si, že by v tomto scénáři byly použity „a“.

- Budu mít Big Mac a drink ... "znamená, že nápoj je oddělený a není nedílnou součástí Big Mac. S * by * mohl být použit zde, ale já bych to nepovažoval za normu.

Angličtina je velmi uživatelsky přívětivý jazyk. Dokud to není - a to je jedna z těchto oblastí.