Jaký je rozdíl mezi toxickými a radioaktivními?


Odpověď 1:

Zjednodušeně řečeno, látka je toxická, pokud způsobuje poškození narušením normálních chemických procesů nebo struktur v organismu. Obvykle závisí na chemických vlastnostech látky.

Látka je radioaktivní, pokud sestává z atomů s nestabilními jádry nebo obsahuje atomy s nestabilními jádry, které se rozkládají emitováním vysokoenergetických částic a fotonů kolektivně známých jako ionizující záření. Ionizující záření může být nebezpečné, protože částice a fotony jsou dostatečně energetické, aby rozbily chemické vazby a poškodily molekuly, včetně DNA.


Odpověď 2:

„Radioaktivní“ je přídavné jméno, které popisuje nestabilní prvek; ten, který se rozpadá spontánní disproporcionací jeho jádra.

„Toxický“ označuje fyzické vniknutí do těla živé bytosti, které způsobuje zranění nebo dlouhodobé onemocnění; věci jako sluneční záření, kousnutí hmyzem, poskvrněné potraviny, jedy a některé ionizující záření z radioaktivních materiálů.

Mnoho radioaktivních látek emituje záření, které má velmi mírné nebo mírné - nebo možná neexistující - účinky na živé organismy. Mnoho takových radioaktivních materiálů se používá při detekci, identifikaci, lokalizaci a léčbě metabolických poruch u člověka.