Jaký je rozdíl mezi „transcendentním“ a „nadpřirozeným“?


Odpověď 1:

Transcendentní je spíše relativující slovo. Existuje zkušenost s něčím, co překračuje osobu nebo něčím, co překračuje předmět. Je to relativní k této osobě nebo objektu. V tomto pohledu Bůh překračuje své stvoření nebo v mystické meditaci člověk překračuje solidaritu s přírodou a člověkem tím, že prožívá „vyšší“ jednotu.

Když už mluvíme o něčem nadpřirozeném, jedná se o entity, které jsou mimo naši schopnost vysvětlit vědou nebo zákony přírody. Příklady takových entit jsou pekelné nebe, démoni, andělé a astrální těla.

Můžeme však také říci, že nadpřirozené entity jsou transcendentní povahy. Jako astrální tělo překračuje své přirozené tělo a Bůh jako nadpřirozená bytost překračuje jeho stvoření a stvoření.