Jaký je rozdíl mezi SQL a CQL?


Odpověď 1:

Zaprvé, na kterou CQL máte na mysli? Podle Wikipedie [1]:

  • Chess Query Language, dotazovací jazyk pro dotazování šachových databázíKontextový Query Language (nebo běžný dotazovací jazyk), pro vyhledávání informacíCassandra Query Language, pro Apache CassandraClassora Query Language, pro Classora Knowledge BaseCIM Query Language, dotazovací jazyk pro Common Information Model (CIM) standard z Cypher Query Language z DMTF (Distributed Management Task Force) je deklarativní dotazovací jazyk grafu, který umožňuje expresivní a efektivní dotazování a aktualizaci grafu vlastností.

Předpokládám rozdíly v SQL, půjdu do kontextového, Cassandra a / nebo Classora.

SQL je zkratka pro Structured Query Language, a ačkoli každý RDBMS by mohl mít vlastní implementaci, řekl bych, že 90% funguje skrze každou z nich (Oracle PL / SQL, MS SQL T-SQL, MySQL, Postgres). Ostatní případy, Contextual, Cassandra atd., Znějí jako dialekty SQL (začal jsem kontrolovat Cassandru) nebo jiné typy jazyka pro dotazování na různé typy informačních systémů.

Například Contextual QL je zaměřena na systémy získávání informací, jako jsou vyhledávače, bibliografické katalogy a informace o sbírkách muzeí.

Jak Cassandra, je to velmi podobné SQL, ale na platformě NoSQL, takže pokud pocházíte z prostředí SQL, změna by mohla být docela transparentní.

Doufám, že to vyjasním.

Poznámky pod čarou

[1] CQL - Wikipedia