Jaký je rozdíl mezi odporem a reakcí?


Odpověď 1:

Podle Wikipedie „V elektrických a elektronických systémech je reaktance opozicí elementu obvodu ke změně proudu nebo napětí v důsledku indukčnosti nebo kapacity tohoto prvku. Pojem reaktance je podobný elektrickému odporu, ale liší se v několika ohledech. Teď vám řeknu některé rozdíly:

  1. Odpor nezávisí na frekvenci, ale reaktance ano. Pro induktivní reaktanci Xl = 2 * pi * f * L a kapacitní reaktanci Xc = 1 / (2 * pi * f * c) a pro impedanci Z = R + j Xl nebo Z = Rj Xc.Tato skutečná síla je absorbována odporem prvek, ale ne v prvku reaktance. Pohlcuje pouze jalový výkon.

Myslím, že vám to může pomoci.