Jaký je rozdíl mezi registrací MSME a registrací DIC?


Odpověď 1:

Nejprve bych vám rád objasnil správnou terminologii.

Podle aktu MSMED 2006 se všechny MSME registrovaly ve dvou fázích, jedna ve fázi návrhu nazvaná EM část I a další poté, co byla zahájena provozní fáze nazvaná EM část II. Tato část II je známá jako registrace MSME, která nahradila dřívější registraci SSI .Tato část EM a část II EM byla dána generálním ředitelem dotčeného Okresního průmyslového centra (DIC). Může to být proto, že někteří lidé to nazývají Registrace DIC.

Memorandum Udyog Aadhar UAM vstoupilo v platnost od září 2015 a potlačilo tuto část EM a část II EM (registrace MSME). Toto je nyní výlučně pro registraci MSME a lze jej získat zdarma online zdarma.

https://udyogaadhaar.gov.in