Jaký je rozdíl mezi druhem dopravy a dopravními prostředky?


Odpověď 1:

Nastavení dopravy je termín používaný k odlišení značně různých prostředků. Různými způsoby dopravy jsou letecká, vodní a pozemní doprava, která zahrnuje železniční, silniční a také terénní dopravu. Přeprava nebo přeprava je pohyb lidí, domácích zvířat a věcí z jedné oblasti do druhé. Nastavení dopravy zahrnuje vzduch, pozemní (železniční a silniční), vodu, drát, potrubí a oblast. Pole lze rozdělit na kostru, kamiony a provozy.

Pro více informací navštivte zde: seznam lodních společností v Dubaji