Jaký je rozdíl mezi základní rovinou a výplní terénu v DPS?


Odpověď 1:

Obecně jsou to stejné.

Základní rovina je elektrická referenční rovina. Může to být velká kapacitní oblast mědi. Může to být velký stínící kus mědi. Možná jsem velmi vodivou oblastí mědi.

Základní rovina se nejsnadněji vytvoří pomocí „výplně“.

V závislosti na frekvenci můžete použít spíše mřížku čar než pevnou výplň.

Pro výrobu je navíc problematická velká výplň na jedné straně desky s malou mědí na druhé straně.