Jaký je rozdíl mezi obřími kovalentními strukturami a jednoduchými kovalentními strukturami?


Odpověď 1:

Kovalentní pevné látky v síti, což podle mého názoru znamenají „obří kovalentní struktury“, obsahují atomy, které jsou všechny navzájem spojeny, obvykle nějakým způsobem. Kousky diamantu a grafitu, oba allotropy uhlíku, obsahují velká množství atomů uhlíku vázaných v určitých formacích. Sklo drží mnoho vázaných molekul oxidu křemičitého v jedné makromolekule.

Jednoduché kovalentní struktury, které si většina lidí představí, když myslí na molekuly, jsou primárně drženy pohromadě mezimolekulárními silami, nikoli přímými vazbami.