Jaký je rozdíl mezi volným peněžním tokem do vlastního kapitálu a volným peněžním tokem do firmy?


Odpověď 1:

Dobře, když mluvíte o volných peněžních tocích, aby firma v podstatě měla na mysli zisk před úrokem, ale po zdanění a sčítání a odečtení všech vašich bezhotovostních příjmů a ztrát, tj. Všech vašich peněžních toků do celé společnosti.

Když však hovoříte o volném peněžním toku do vlastního kapitálu, hovoříte o té části vašeho peněžního toku, která zůstane po splnění všech vašich finančních závazků vůči různým formám dluhu a preferenčního podílu, jako je úrok a preferenční dividenda, a zbývající hotovost je nazval volnou hotovost do vlastního kapitálu