Jaký je rozdíl mezi podnikovým financováním a rozvojem společnosti?


Odpověď 1:

Podle mých zkušeností podnikové finance buď interně odkazovaly na lidi, kteří pracovali ve finančním oddělení korporace zabývající se investicemi, treasury a dalšími funkcemi, nebo na skupinu investiční banky, která byla zaměřena na získávání kapitálu prostřednictvím emise akcií nebo dluhů společností nebo o poradenství společnostem při transakcích strukturování společnosti, včetně fúzí a akvizic.

Firemní rozvoj na druhé straně jsem viděl používán pouze jako termín pro interně uvnitř korporací, kteří se podíleli na strategickém plánování a akvizicích a investicích pro tuto společnost.