Jaký je rozdíl mezi shromážděním a ústavou?


Odpověď 1:

Konstituční shromáždění je přímo voleno pro konkrétní účel přípravy ústavy, psané nebo jinak jako v Anglii, ale většinou psanou ústavou. Každá klauzule a článek je diskutována, diskuse zachována a hlasována pro použití příslušnými soudy k poznání mysli tvůrců ústav. Toto shromáždění může být prohlášeno za řádně zvolené shromáždění nebo případně parlament. Výsledným posvátným dokumentem je ústava.