Jaký je rozdíl mezi C a jádrem Java?


Odpověď 1:

Mezi hlavní rozdíly mezi C a JAVA patří:

  • Java a C mají různá paradigmata. Java je objektově orientovaná, zatímco C je procedurální. Java je interpretovaný jazyk, zatímco C je kompilovaný jazyk.C je nízkoúrovňový jazyk, zatímco Java je jazykem vysoké úrovně.C používá přístup shora dolů {sharp & smooth} zatímco Java používá přístup zdola nahoru {on the rocks}. V Javě se ukazatele vrací do zákulisí, zatímco C vyžaduje explicitní zpracování ukazatelů. V C je paměť spravována uživatelem, zatímco JAVA používá sběratel odpadu, který odstraní objekty, které již na ně nemají žádné odkazy. Java podporuje přetížení metod, zatímco C vůbec nepodporuje přetížení. Na rozdíl od C Java nepodporuje předprocesory. Standardní vstupní a výstupní funkce se liší v Java a C. Pokud se v programu Java vyskytne chyba, má za následek vyvolání výjimky. To pak může být zpracováno pomocí různých technik zpracování výjimek. Pokud jste v C, došlo k chybě, došlo k chybě.