Jaký je rozdíl mezi C a C ++?


Odpověď 1:

C je základní jazyk, který je procedurálně orientovaným jazykem. Nyní se můžete zeptat, proč se jmenuje „C“?

Ans je před C, existuje více dvou jazyků, které jsou Ada a Basic. A je zkratka pro Ada a B je zkratka pro Basic a po aktualizaci některých funkcí v Basicu se získá nový název, kterým je C jazyk.

Hlavní rozdíl mezi C a C ++ je,

  1. C je procedurálně orientovaný jazyk, ve kterém je C ++ Object Oriented Language (OOPS). Nejprve se musíte naučit C, potom můžete implementovat C ++, nemůžete se naučit C ++. C nemají nic moc bezpečnějšího, postupujte podle přístupu shora dolů, kde C ++ postupujte podle tlačítka nahoru a nahoru.C získejte prioritní data více než funkce, ale v C ++ získejte prioritní funkce více než data.

Jako by tam bylo tolik rozdílů mezi C a C ++, jako jsou syntaxe, datové typy, funkce atd.