Jaký je rozdíl mezi automatickým uzavíráním a vypínačem zátěže?


Odpověď 1:

Auto Recloser je vypínač zátěže, který se otevře, když mají elektrické vedení dočasné chyby, jako by se jich dotkla větev stromu. Když je větev stromu okamžitě spálena a vymazána, pokusí se Auto Recloser obnovit napájení do elektrického vedení alespoň tři pokusy, než se uzamkne. Během tří pokusů o opětovné uzavření a větve stromu se odstraní z vodičů, zůstane uzavírač opět uzavřený a obnoví energii do elektrického vedení. Je hodnocen tak, aby byl schopen odolat poruchovým proudům,

Spínač přerušení zátěže je pouze spínač určený k přerušení napájení zátěže. Je schopen odolat zatížení proudu bez výbuchu. Má v systému k dispozici ampérové ​​a napěťové jmenovité zatížení a maximální poruchový proud. Automaticky se nezapne.