Jaký je rozdíl mezi API a objektově orientovaným programováním?


Odpověď 1:

Rozhraní Application Programming Interface (API) je sada definic podprogramů, komunikační protokoly a nástroje pro vytváření softwaru. Jednoduše řečeno, API přebírá hodnoty a provádí na něm funkce a vrací hodnotu, tj. Buď úspěch, nebo chybu.

Objektově orientované programování je pojem „objekty“, který může obsahovat data ve formě polí, často známých jako atributy; a kód, ve formě postupů, často známý jako metody.

Objektově orientované programování je tedy přístup stavebního kódu, zatímco API jsou implementací takového konceptu.