Jaký je rozdíl mezi MLP a plně propojenou vrstvou? https://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron


Odpověď 1:

MLP se nazývá vícevrstvý perceptron. Libovolnou vícevrstvou (se skrytou vrstvou) neuronovou sítí pro šíření dopředu lze nazvat MLP. Dobrým příkladem je CNN

Plně spojená vrstva (dopředná propagace) má

  1. Má 3 vstupy (vstupní signál, váhy, zkreslení) Má 1 výstup

Plně spojená vrstva (zpětná propagace) má

  1. Má 1 vstup (dout), který má stejnou velikost jako outputHas 3 (dx, dw, db) výstupy, které mají stejnou velikost jako vstupy

přečti si tohle

https: //leonardoaraujosantos.git ...