Jaký je rozdíl mezi aktivními a pasivními doložkami?


Odpověď 1:

AKTIVNÍ - Žena řídila auto.

PASIVNÍ - Auto řídila žena.

V pasivní větě musí slovesná fráze začínat pasivní pomocnou (v tomto případě BE) následovanou minulým účastníkem (DRIVEN). Pasivní pomocný prostředek je téměř vždy formou slovesa BE - AM, IS, ARE, WAS, WERE atd. Někdy se GET používá jako pasivní pomocný prostředek. DUŠEJTE JÍDLO.

Jak vidíte, výše uvedená aktivní věta začíná u ŽENY - dělajícího akce. Pasivní věta začíná AUTEM, příjemcem akce. Věta může mít aktivní i pasivní klauzule. ZÍSKÁM AUTOMOBIL NA GARÁŽ (aktivní), KDYŽ SE ZMĚNILO OLEJ (pasivní pomocná WAS + minulá účast CHANGED). Pokud chcete říci, kdo provedl akci v pasivní klauzuli, přidejte BY a doer akce. Olej byl změněn radostí. Ve skutečnosti jsou tyto BY-fráze vzácné, protože používáme pasivní, když nevíme, nestaráme se, nebo raději neřekneme, kdo to udělal. NEVYHLEDÁVÁTE SVÉ KLÁVESY, ale MŮJ KLÁVESY BOLI VYBAVENY. MŮJ DOM byl ROBBED. Napětí pasivního je čas pasivního pomocného zařízení. MÁ BÝT ROBBED je perfektní pasivní. WERE TAKEN je minulostí pasivní.