Jaký je rozdíl mezi zákonem a stanovami?


Odpověď 1:

„Statut“ je konkrétní kodifikované prohlášení nějakého zákona, které bylo schváleno legislativním orgánem (a často schváleno výkonným orgánem) vlády.

„Akt“ je plné znění některých legislativních textů, které stanoví celý rozsah toho, o čem zákonodárce hlasoval a souhlasil - bude zahrnovat veškerý nezbytný zákonný jazyk, který má být přijat, změněn nebo zrušen, často však bude zahrnovat i jazyk uvádějící původ vyúčtování, jakož i všechna klíčová zjištění, na nichž zákonodárce založil svůj návrh, diskusi a / nebo rozhodnutí.


Odpověď 2:

STATUT #, který tvoří něco> Ústava> Statut ICJ> Statut společnosti nebo společnosti # Může nebo nemusí pocházet z legislativy # Zahrnuje 'Zákon' přijatý zákonodárcem a v tomto případě je zaměnitelně používán> Statut / Zákon o omezení ACT Zákon o Parlament legislativního orgánu

Zákon je podmnožinou statutu.