Jaký je rozdíl mezi absolutní vlhkostí a měrnou vlhkostí?


Odpověď 1:

Množství vodní páry přítomné v jednom centimetrovém vzduchu krychle se nazývá absolutní vlhkost. Je přímo úměrné množství vodní páry, ale nepřímo úměrné objemu vzduchu, když je množství vodní páry konstantní.

Kde jako měrná vlhkost je množství vodní páry přítomné v 1000 g vzduchu (gm / kg), což je přímo úměrné množství vodní páry. Jedná se o nejvhodnější metodu výpočtu vlhkosti, protože se změnou objemu vzduchu nemění.


Odpověď 2:

V meteorologii obvykle označujeme relativní vlhkost „RH“ a „měrnou vlhkost“. RH je pouze množství obsahu vlhkosti v gramech v litru vzduchu ve srovnání s množstvím vlhkosti potřebné k jeho nasycení v procentech (%). Při vyšších teplotách je k jeho nasycení potřeba větší množství vlhkosti. Například v zimě nestačí obsah vlhkosti k nasycení. V noci, kdy teplota klesne, stačí vlhkost při styku s trávou a černými sedadly skútrů / kol nasycení a kapky vody.