Jaký je rozdíl mezi koncovým HEPA filtrem a plným HEPA filtrem?


Odpověď 1:

Termíny mají z různých míst různé významy. Hádám, že to, co žádáte, má co do činění s umístěním filtru. HEPA filtr lze umístit buď do pléna, kde jeden filtr nebo skupina filtrů filtruje celý systém, nebo můžete mít každý registr přiváděného vzduchu filtr. Obvykle mít jednu banku je nákladově efektivnější, ale například v čistých místnostech jsou obvykle umístěny na výstupech přiváděného vzduchu, aby se minimalizovala pravděpodobnost, že by se jakékoli částice vtáhly do proudu filtru pomocí Venturiho akce.