Jaký je rozdíl mezi postgraduálním certifikátem a magisterským titulem?


Odpověď 1:

A2A

Postgraduální osvědčení se uděluje za ukončení studia konkrétního předmětu nebo aspektu majora, což je obvykle celý rok studia; zatímco naopak, magisterský titul je „celá enchilada“. to je, prezenční studium po dobu 2 (nebo 3 let - možná více), hlavních kurzů v oboru.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma programy je, že magisterské studium vyžaduje disertační práci nebo diplomovou práci a certifikát je zaměřen pouze na studium, přípravu a zkoušky.