Jaký je rozdíl mezi mapou a planetou?


Odpověď 1:

Mapa je velmi široký pojem, který může odkazovat na jakýkoli obrázek, který zobrazuje polohu, zatímco [světový] glóbus je docela specifický pro zobrazování obrazu mapy světa na kouli.

Na nejzákladnější úrovni můžete kouli identifikovat podle sférického (kulového) tvaru. Globus lze také klasifikovat jako mapu, protože na ní je vytištěna mapa, ale obecně se „mapa“ vztahuje na obrázek, který ukazuje na místo nebo představuje oblast. Dalo by se nazvat kulečníkem kulová mapa, ale bylo by úsekem nazvat mapu zploštělou koulí.