Jaký je rozdíl mezi vinutím stejnosměrného motoru a vinutím střídavého motoru?


Odpověď 1:

Indukční motory jsou různá zvířata a nemají žádné vinutí pole, pouze statorová (hlavní) vinutí a zkratované tyče na rotoru (tedy název „veverková klec“).

Synchronní motory mají vinutí pole namontované na rotoru připojené pomocí kluzných kroužků. Tyto „póly“ magnetů vytvořené na rotoru způsobují, že se motor „zamkne“ do synchronní rychlosti.

Stejnosměrné motory mají kolem statoru vinutí pole / póly. Armatura má komutátor, který přepíná proud v armatuře tak, aby reagoval se stacionárními póly pole v čase, když se otáčí.


Odpověď 2:

Vinutí střídavého motoru je téměř stejné jako vinutí stejnosměrného motoru. Vinutí stejnosměrného motoru se provádí měděným drátem. V případě jednofázového indukčního motoru je jedna fáze rozlita kondenzátorem téměř o 90 °, vinutí je stejné jako u stejnosměrného motoru. Vinutí 3-fázového indukčního motoru je rozváděno. Dvě sousední vinutí jsou posunuta o úhel. Tři fázová vinutí jsou umístěna 120 ° od sebe, takže tok v těchto třech fázích je také umístěn o 120 °. Toto třífázové vinutí se zcela liší od vinutí stejnosměrného proudu. ..

Děkuji za přečtení !!!