Jaký je rozdíl mezi transformátorovým transformátorem používaným v HVDC a transformátorem používaným v HVAC?


Odpověď 1:

Protože oba jsou navrženy pro vysoké napětí, požadavky na izolaci, velikost transformátoru, únikové reaktance jsou víceméně stejné, jen to, že v HVAC konstrukce odpovídá špičkovému střídavému napětí a v HVDC odpovídá průměrné / stejnosměrné hodnotě.

Hlavní rozdíl je zde na základě proudů přenášených mezi dvěma transformátory. Převodníky HVDC často kreslí velké množství harmonických. Protože tento harmonický bohatý proud musí cestovat až z transformátoru, vedl by to k dalším ztrátám jádra (hysteris a vířivý proud) v transformátorech HVDC. To by mělo tendenci více zahřívat xmery, proto jsou takové transformátory vybaveny lepšími chladicími zařízeními.

Také, pokud používáte dvanáct pulzních převodníků, mohou být transformátory Y-delta a YY v systémech HVDC. Zatímco v systémech HVAC, měli byste obecně raději delta-wye xmers.