Jaký je rozdíl mezi konstantou a libovolnou konstantou?


Odpověď 1:

Libovolná konstanta je konstanta, jejíž hodnotu lze považovat za cokoli, jen pokud nezávisí na ostatních proměnných v rovnici nebo výrazu. Konstanta, která není libovolná, může obvykle vzít pouze jednu hodnotu (nebo možná sadu možných hodnot, ale ne pouze jakoukoli hodnotu).

Například pokud se zeptáte „jaké čísla lze dělit 2?“ odpověď můžete napsat jako 2n, kde n je libovolná celočíselná konstanta. To se liší od specifické konstanty jako 2i + 1 = 15, kde konstanta i ve výrazu 2i + 1 může nabrat pouze jednu hodnotu (i = 7).


Odpověď 2:

Konstanty jsou veličiny, které se nemění. To, co je činí libovolnými, je to, zda existuje dostatek informací k jejich definování. Fyzikální konstanty jako pi, eulerovo číslo, konstanty planek jsou definovány a nejsou libovolné. Podle mých zkušeností se při řešení diferenciálních rovnic bez dostatečných okrajových podmínek obvykle vyskytují libovolné konstanty, nejjednodušší řečeno lineární rovnice y = mx + b. b je libovolná konstanta, ale pokud vám řekneme y = 5 @ x = 0, b již není libovolná. b = 5.


Odpověď 3:

Konstanty jsou veličiny, které se nemění. To, co je činí libovolnými, je to, zda existuje dostatek informací k jejich definování. Fyzikální konstanty jako pi, eulerovo číslo, konstanty planek jsou definovány a nejsou libovolné. Podle mých zkušeností se při řešení diferenciálních rovnic bez dostatečných okrajových podmínek obvykle vyskytují libovolné konstanty, nejjednodušší řečeno lineární rovnice y = mx + b. b je libovolná konstanta, ale pokud vám řekneme y = 5 @ x = 0, b již není libovolná. b = 5.