Jaký je rozdíl mezi připojeným grafem a cyklickým grafem?


Odpověď 1:

Připojený graf: Graf je připojen, když existuje cesta mezi každou dvojicí vrcholů. V připojeném grafu nejsou žádné nedosažitelné vrcholy. Graf, který není připojen, je odpojen. O grafu G se říká, že je odpojen, pokud v G existují dva uzly, takže žádná cesta v G nemá tyto uzly jako koncové body. Je připojen graf pouze s jedním vrcholem. Okrajový graf se dvěma nebo více vrcholy je odpojen.

Příklad 1

V následujícím grafu je možné cestovat z jednoho vrcholu do jiného. Například jeden může procházet z vrcholu 'a' do vrcholu 'e' po cestě 'ab-e'.

Cyklický graf: V teorii grafů je cyklický graf nebo kruhový graf graf, který se skládá z jediného cyklu, nebo jinými slovy, určitého počtu vrcholů spojených v uzavřeném řetězci. Graf cyklu s vrcholy n se nazývá Cn. Počet vrcholů v Cn se rovná počtu hran a každý vrchol má stupeň 2; to znamená, že každý vrchol má přesně dvě hrany, které s ním dopadají.