Jaký je rozdíl mezi diplomem z informatiky a diplomem z informatiky?


Odpověď 1:

V jiných zemích (například v Německu) byl tento diplom jakýmsi stupněm, který se rovná magisterskému stupni. Rozdíl byl v tom, že jsi studoval 10 semestrů, mezi nimi nebyl bakalářský titul. Bylo to všechno najednou. Nakonec jste obdrželi diplom. Nyní je většina věcí bakalář a mistr. Málokterá místa tu ruku nevydala.