Jaký je rozdíl mezi výborem a radou?


Odpověď 1:

Dělal bys dobře, kdybys hledal slovní zásobu ve slovnících. Můj politický fešák, jak popsat slova, by byl ten, že výbory jsou dočasné a pro úzce určené účely, zatímco rady jsou trvalé a pro široce určené účely. Členové buď mohou být voleni nebo jmenováni, ale volby jsou s větší pravděpodobností zastupitelstva, zatímco jmenování je pravděpodobnější ve výborech.