Jaký je rozdíl mezi šekem a DD? Jak to bude fungovat?


Odpověď 1:

Šek vydává majitel účtu v bance s příkazem pro banku, aby částku zaplatil osobě uvedené v šeku. Majitelem účtu je šuplík, banka je šek a osoba, která byla na šeku uvedena, se nazývá příjemce

V případě směnky je směnka vydává vydávající pobočka banky na základě žádosti obdržené od kupujícího směnky na jinou pobočku (přijímající pobočku) banky s pokyny k úhradě částky osoba uvedená v návrhu poptávky. V případě návrhu na vyžádání je vydávající pobočkou zásuvka, platební větev je losem a osoba uvedená v návrhu se nazývá příjemce.

V případě šeku je částka vyplacena příjemci s výhradou dostupnosti prostředků na účtu

V případě směnky musí banka zaplatit částku, protože vydávající pobočka již částku od kupujícího obdržela


Odpověď 2:

Podle zákona o obchodovatelných nástrojích z roku 1881 jsou jak kontrola, tak DD obchodovatelným nástrojem.

Šek je obchodovatelný nástroj, jehož prostřednictvím majitelé účtů dávají bance pokyn k platbě.

Zatímco v případě DD je vydáván bankou za účelem platby jiné bance.

Šek může být doručitelem nebo objednávkou, ale DD je vždy objednávka.

Šek může být splatný na účet nebo platba v hotovosti, ale DD je vždy splatný na účet.

DD je bezpečnější platba, protože ji nelze vyměnit nesprávným způsobem, navíc se DD vytvoří, když je na vrub účtu dlužníka odepsána určitá částka splatná věřiteli. Proto neexistuje žádná šance na odrazení DD, jak se to může stát v případě kontroly.


Odpověď 3:

Podle zákona o obchodovatelných nástrojích z roku 1881 jsou jak kontrola, tak DD obchodovatelným nástrojem.

Šek je obchodovatelný nástroj, jehož prostřednictvím majitelé účtů dávají bance pokyn k platbě.

Zatímco v případě DD je vydáván bankou za účelem platby jiné bance.

Šek může být doručitelem nebo objednávkou, ale DD je vždy objednávka.

Šek může být splatný na účet nebo platba v hotovosti, ale DD je vždy splatný na účet.

DD je bezpečnější platba, protože ji nelze vyměnit nesprávným způsobem, navíc se DD vytvoří, když je na vrub účtu dlužníka odepsána určitá částka splatná věřiteli. Proto neexistuje žádná šance na odrazení DD, jak se to může stát v případě kontroly.