Jaký je rozdíl mezi přehradou a jezem?


Odpověď 1:

Kontrolní přehrady jsou malé přehrady / překážky uvnitř koryta řeky / potoka bez bran. Ht. z těchto kontrolních přehrad jsou tak pevné, že max. hladina vody nikdy nepřekračuje TBL i. e zůstávají uvnitř řeky. Hlavním účelem je ochrana vody až do pevného množství u / s takových kontrolních přehrad, aby se zvýšila hladina podzemní vody a vyvinulo se zvedací zařízení pro přívod vody nebo zavlažování. pokud je to možné.

Zatímco hlavním účelem jezu přes řeku je zvýšení hladiny vody na takovou ht. tím, že voda může být odkloněna k kanálům na obou nebo na jedné straně. Hladina rybníka je udržována nad TBL řeky v tomto pt. a spodní vody se šíří, čímž se automaticky vytvoří jeden malý zásobník. Má velmi malou nebo žádnou rezervní kapacitu vody - ať už je přítok jakýkoli, přesměruje se na kanály. Může nebo nemusí mít brány v závislosti na požadavku d / s a ​​protipovodňové kontrole.