Jaký je rozdíl mezi buněčnou stěnou a plazmovou membránou?


Odpověď 1:

Plazmatická membrána buňky obklopuje cytoplazmu a omezuje průchod materiálů z vnějšího světa do buňky a obráceně. Je to fosfolipidová dvojvrstva s bílkovinami a glykoproteiny v ní zabudovanými. Tato hydrofobní (averzní) bariéra skutečně odděluje vodní prostředí uvnitř buňky od vodního prostředí mimo ni. Mohou jej procházet pouze určité typy molekul.

Naproti tomu buněčná zeď je mimo plazmovou membránu a intenzivněji interaguje s vnějším světem. Obvykle se skládá z glykoproteinů (proteiny s připojenými malými uhlohydrátovými řetězci) a proteoglykany (komplexní cukry s připojenými některými peptidovými řetězci). Tyto molekuly vážou hodně vody a udržují hydratované prostředí buňky.

Všechny buňky mají plazmatické membrány. Pouze některé typy buněk - např. Bakterie, houby, rostliny - mají buněčné stěny.