Jaký je rozdíl mezi společností C, S a LLC v USA?


Odpověď 1:

Když mluvíme o rozdílech mezi společností S a společností C, hlavním bodem, který přichází, je způsob, jakým jsou zdaněny. Zatímco společnost C musí procházet dvojím zdaněním (jednou z čistého příjmu společnosti a poté u jednotlivých akcionářů), společnosti S jsou zdaněny pouze na jedné úrovni (od akcionářů). Společnosti S mají zároveň také některé nevýhody, jako je omezení počtu (maximálně 100 akcionářů) a typů (pouze jednotlivci a ne společnosti mohou být akcionáři) akcionářů, které mohou mít, což ve společnosti C prakticky chybí

Nyní LLC a S corp. liší se navzájem z různých důvodů.

Prvním rozdílem je vlastnictví. Ačkoli LLC může mít neomezený počet členů, Sbory mohou mít maximálně 100 akcionářů. Občané mimo USA mohou být rovněž členy LLC, ale nikoli Sborů.

Další rozdíl spočívá ve správě dvou entit. Zatímco LLC je řízen členy nebo vedoucími (vybranými majiteli), S corp má představenstvo, které dohlíží na všechny záležitosti probíhající v podnikání.

Podobně, zatímco sbor S čelí rozsáhlejším vnitřním formalitám, není povinné, aby LLC dodržovaly tyto vnitřní formality.

LLC a C corp jsou také srovnatelné ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny výše v případě LLC a S corp.

V případě jakékoli právní a účetní podpory vám rádi pomůžeme, dejte nám mluvit

PS: Wazzeer miluje podnikatele #GoGetItV případě, že uvažujete o získání bezplatného poradenství od zkušeného právníka (a účetního), o pokladnu proti zpětnému použití Wazzeer.

#WazzeerKACounsel

** V případě jakékoli právní a účetní podpory vám rádi pomůžeme, dejte nám mluvit

PS: Wazzeer miluje podnikatele # GoGetIt


Odpověď 2:

S a C odkazují na podkapitoly kódu Internal Revenue code. Rozdíl mezi společnostmi S a C je v tom, jak jsou zdaněny. Společnost S neplatí žádnou daň z příjmu právnických osob. Místo toho jsou majitelé zdaněni ze zisku společnosti podle svých sazeb daně z příjmu fyzických osob. Společnosti C platí ze svých zisků daně z příjmu a majitelé také platí daně z příjmu z dividend. Tomu se někdy říká „dvojí zdanění“.

LLC, na druhé straně, odkazuje na to, jak je společnost organizována, ne na to, jak je zdaněna. LLC je obvykle založena podáním „Stanov organizace“ u státního tajemníka. Ačkoli to zákon nevyžaduje, jeho provoz se může řídit „provozní smlouvou“. LLC má „členy“, kteří jsou majiteli. Naproti tomu společnost má akcionáře (její vlastníky), správní radu a jednoho nebo více úředníků (např. Prezident, viceprezident, tajemník, pokladník). Je tvořena podáním „Stanov o založení společnosti“ a její fungování se obvykle řídí zákony.

Bez ohledu na to, jak je to organizováno, LLC se může rozhodnout, že bude zdaněna jako partnerství, společnost C nebo společnost S. Pokud má LLC pouze jednoho člena, může se rozhodnout, že bude zdaněna jako jediná společnost.


Odpověď 3:

S a C odkazují na podkapitoly kódu Internal Revenue code. Rozdíl mezi společnostmi S a C je v tom, jak jsou zdaněny. Společnost S neplatí žádnou daň z příjmu právnických osob. Místo toho jsou majitelé zdaněni ze zisku společnosti podle svých sazeb daně z příjmu fyzických osob. Společnosti C platí ze svých zisků daně z příjmu a majitelé také platí daně z příjmu z dividend. Tomu se někdy říká „dvojí zdanění“.

LLC, na druhé straně, odkazuje na to, jak je společnost organizována, ne na to, jak je zdaněna. LLC je obvykle založena podáním „Stanov organizace“ u státního tajemníka. Ačkoli to zákon nevyžaduje, jeho provoz se může řídit „provozní smlouvou“. LLC má „členy“, kteří jsou majiteli. Naproti tomu společnost má akcionáře (její vlastníky), správní radu a jednoho nebo více úředníků (např. Prezident, viceprezident, tajemník, pokladník). Je tvořena podáním „Stanov o založení společnosti“ a její fungování se obvykle řídí zákony.

Bez ohledu na to, jak je to organizováno, LLC se může rozhodnout, že bude zdaněna jako partnerství, společnost C nebo společnost S. Pokud má LLC pouze jednoho člena, může se rozhodnout, že bude zdaněna jako jediná společnost.