Jaký je rozdíl mezi velvyslancem značky, celebritou a propagačním modelem?


Odpověď 1:

Velvyslanec značky je kdokoli, kdo odhalí nadšení z vaší značky ... Může být obzvláště prospěšné, pokud je osoba „GOL“ (vedoucí mínění ve skupině) ve své vrstevnické skupině, pokud se váš produkt stane veřejným luxusem; není tak užitečné, pokud tato osoba není GOL a / nebo je-li produkt soukromou nezbytností.

Osoba podporující celebritu je osoba, která má určitou úroveň „slávy“, díky níž jsou rozeznatelné, jako je televizní osobnost, sportovní osobnost, veřejná osobnost nebo jiná známá postava. Mohou být placeni, vnímáni jako placeni nebo skutečně nezaplaceni (vnímáni nebo ne) ... ale jejich schválení je přesvědčeno, že lákají následovníky nebo fanoušky, aby našli další hodnotu ve vaší značce a následnou popularitu kvůli schválení touto celebritou.

Propagační model je někdo, kdo přijímá mzdové nebo smluvní platby (často za hodinu), aby formálně propagoval vaše výrobky tím, že předvádí, nosí nebo předvádí své výrobky veřejnosti (často v nákupních centrech, supermarketech, obchodech atd.) .


Odpověď 2:

Jsou vzájemně propojeny a přinášejí hodnotu produktům finančně ve větší míře.

Potvrzení celebrit:

V marketingu to není nový nápad; doprovod celebrit prodávají produkty. Ačkoli ne všechny značky se přihlašují k teorii podpory celebrit, je to založeno na docela jednoduché logice. Lidé idolizují celebrity, takže když jsou v reklamách propagujících nový produkt vidět slavní lidé, jsou diváci vyzváni k nákupu tohoto produktu, buď podprahově nebo přímo.

Existují metody, jak doladit účinnost potvrzení, které však vedou k většímu dopadu. Zde je pohled na to, jak značky mohou používat celebrity k posílení jejich prodeje:

Účinky souhlasů na prodej a loajalitu

Nelze podceňovat možné pozitivní účinky na prodej produktů. Podle tvrzení společnosti Marketwatch v týdnu sociálních médií může jen jedno potvrzení téměř okamžitě vyvolat nárůst prodeje o 4%. To je důvod, proč by podniky, i malé podniky, byly hloupé, aby odolaly pouhému zkoumání vlivných osobností, aby propagovaly svou značku. Účinky by byly podstatné, pokud by značka mohla najít výrazné jméno, které ovlivňuje jejich publikum.

Pokud jde o ovlivňování loajality ke značce, jedna studie s názvem „Dopad schválení celebrit na loajalitu spotřebitelů ke značce: Opravdu na tom záleží?“ zjistili, že zatímco použití celebrit podporujících nemusí nutně ovlivnit celebritu věrnosti spotřebitelské značky, „doporučení jsou mocným a užitečným nástrojem, který zvětšuje účinek kampaně“.

Celebrity vzbuzují důvěru spotřebitelů

Hodnota značky přidaná celebritami je okamžitá a hmatatelná. Když celebrita podepíše souhlas s produktem, je ve společnosti najednou přítomen prvek legitimity, jednoduše kvůli síle jména, které ji podporuje.

Podle Ad Age může značka, která inkoustuje smlouvu o schválení s celebritou nebo sportovcem, vidět, jakmile jsou zprávy zveřejněny, jejich zásoby vzrostou až na 0,25. To představuje nárůst vnímané legitimity ze souhlasu celebrity, přestože se produkt vůbec nezměnil.

v průměru je dnes publikum vystaveno přibližně 3 000 reklamám ve všech médiích, což vede k nadměrnému vystavení marketingu. Studie ukázaly, že reklamy využívající celebritu, o nichž již mnoho lidí má pozitivní pocity a podněty, upoutají pozornost publika snadněji než standardní reklama.

Doložky musí být přesně zacíleny

Zdá se zřejmé, ale aby se projevil jejich dopad, musí mít potvrzení podobnou cílovou skupinu, se kterou musí „ovlivňovatel“ začít. Jak poznamenává společnost Convince and Convert, použití celebrit nebo atletů k propagaci něčeho, o co jejich publikum nemá malý zájem, nebude mít za následek velký marketingový úvod.

Například byste neviděli LeBron James propagovat, řekněme, líčení. Je to jedna z největších hvězd na planetě, a přestože jeho celebrita nebude přesně zacílena na potenciální uživatele produktů, které propaguje, bude jeho účinek relativně malý. Proto se sportovci obvykle používají k propagaci produktů používaných ve svých oborech, jako jsou sportovní nápoje nebo regenerační produkty.

Z pohledu celebrity nebo sportovce musí být kultura a hodnoty vhodné. „Pokud jde o schválení, pracuji se značkami, které mi připadají v souladu s mými hodnotami,“ řekl mi před několika lety Síň slávy Široký přijímač Jerry Rice. „Přijímám role velvyslanců se společnostmi, které mají produkty, které používám nebo nosím, takže vztah je autentický a není vynucený. Souhlasíte s tím, že budete zastupovat určitou společnost, a musíte odpovídat za to, že je zastupujete nejlepším možným způsobem.

Celebrity mají vlastní značku

Pokud má „ovlivňovatel“ dostatečnou vlastní sílu značky, nemusí dokonce výslovně schvalovat produkt, aby viděl účinky svého vlivu na prodej nebo aby byl použit v propagačních materiálech.

Vezměte si například jednu významnou britskou maloobchodní značku brýlí, která se rozhodla pomoci svým zákazníkům, kteří mají zálibu v britské licenční poplatku. Není to tak, že by královna a její ilk právě vyšli a podpořili tuto konkrétní značku, ale chytře vezou silnou značku královské rodiny.

V tomto scénáři se maloobchodník zaměřil na vlivy, které jejich zákazníci nacházejí v každodenním životě, a nabídl průvodce stylem ke stažení, který přizpůsobí jejich brýle jedné z nejvýznamnějších rodin na světě.

Slova opatrná

Je důležité si pamatovat, že se nezrušíte jiných marketingových kanálů, aby se zaměřili na potvrzení. Stejně jako dopad ovlivňující přítomnost ovlivňujících osob, musí stále zůstat jen částí vícekanálového přístupu, aby maximalizoval svůj dopad na publikum konkrétní značky.

Stejně tak je důležité si uvědomit, že samotný souhlas celebrit zaručuje úspěch. Jak již zmiňovaná studie „Dopad celebritních doprovodů ...“ studuje s jistotou, „je to kombinace několika faktorů, zejména ceny a dalších prvků, které společně spolupracují pro úspěch značky a její přijetí v myslích spotřebitelů. pokud jde o nabídku na trhu. “

A ano, jeden z těchto „dalších prvků“ s největší pravděpodobností znamená, že byste měli mít dobrý produkt, který by začínal jinde.

Velvyslanec značky (někdy také nazývaný firemní velvyslanec) je osoba, která je najata organizací nebo společností, aby zastupovala značku v pozitivním světle, a tím pomáhá zvyšovat povědomí o značce a prodej. Velvyslancem značky je osoba, která představuje značku cíleným zákazníkům s cílem zvýšit povědomí, vytvořit konkrétní image, generovat prodejní příležitosti a budovat preference zákazníků. Velvyslanci značky jsou někdy zaměstnanci společnosti na plný úvazek nebo na částečný úvazek, kteří najímají konkrétní akci. Velvyslanec značky je někdo, kdo se o vaši značku skutečně zajímá a je ochoten vám slovo rozšířit. ... Pro větší společnosti se programy velvyslanců značek používají k uvedení nového produktu nebo zacílení na nový spotřebitelský trh. Zde je pětikrokový průvodce, jak se stát úspěšným velvyslancem značky:

1. Prodejte se. Značka bude hledat někoho, kdo nejlépe reprezentuje její hodnoty a osobnost. ...

2. Budujte následovníky a zapojení. ...

3. Vytvořte soudržný vzhled a dojem. ...

4. Porozumět pokynům. ...

5. Chovejte se profesionálně.

Být velvyslancem: Část 1 Příprava prostřednictvím vzdělávání

1. Získejte vysokoškolské vzdělání. I když nepotřebujete žádné zvláštní vzdělání, abyste se stali zahraničním služebním důstojníkem nebo generálem, budete potřebovat titul, abyste se stali specialistou. ...

2. Získejte postgraduální titul. ...

3. Doplňte své studium. ...

4. Zlepšete své komunikační schopnosti. ...

5. Převezměte vedoucí roli.

Účel velvyslance značky: Velvyslanec značky (někdy také nazývaný firemní velvyslanec) je osoba, která je najata organizací nebo společností, aby zastupovala značku v pozitivním světle, a tím pomáhá zvyšovat povědomí o značce a prodej.