Jaký je rozdíl mezi inspektorem kotle a technikem kotelny?


Odpověď 1:

Technik odborné způsobilosti kotle je absolvováním zkoušky BOE (technik provozu kotle). Jednou prostřednictvím odborné způsobilosti je oprávněn provozovat kotel. Celá odpovědnost za bezpečný a bezproblémový provoz kotle leží na jeho rameni. Certifikace odborné způsobilosti je také zákonným požadavkem pro společnosti, které mají kotle, které jsou povinně splněny.

Inspektorem na druhé straně je vládou jmenovaný kandidát, který osvědčí, že provozovaný kotel je v souladu se zákonnými požadavky, které jsou stanoveny a že je bez rizika jejich provozování. Inspektor kotle je také odborný průkaz, který se dostavil ke zkoušce / pohovoru vedenému ředitelem kotlů a po úspěšném schválení byl jmenován inspektorem.