Jaký je rozdíl mezi kotlem a vařičem?


Odpověď 1:

Kotle a reboilery

Kotel je zařízení sloužící k vytváření páry pomocí tepelné energie na vodu.

Přeplňovače jsou výměníky tepla, které se obvykle používají k dodávání tepla na dno průmyslových destilačních kolon. Vaří kapalinu ze dna destilační kolony a vytvářejí páry, které se vracejí do kolony, aby řídily destilační separaci. Teplo dodávané do kolony vařičem ve spodní části kolony je odváděno kondenzátorem v horní části kolony (Zdroj: Wikipedia)

Druhy varáků

  1. Varáky konvektorůTermosyponové varákyPotrubiče s nuceným oběhemFirkonektor s ohněm

Odpověď 2:

Kotel je v podstatě parní generátor, který se používá k výrobě nasycené nebo přehřáté páry, která dále provozuje turbínu, kde se jako destilátor používá při destilaci k přenosu tepla jedné látky na druhou, v kotli se v zásadě používá citlivé teplo, kde jako v kotli pracoval rozumné teplo a latentní teplo