Jaký je rozdíl mezi binárním stromem vyhledávání a optimálním BST?


Odpověď 1:

Hlavní rozdíl mezi binárním stromem vyhledávání a optimálním BST

Je vytvořen binární vyhledávací strom (BST), ve kterém všechny uzly sledují níže uvedené vlastnosti - Levý dílčí strom uzlu má klíč menší než nebo stejný jako klíč jeho nadřazeného uzlu. Pravý dílčí strom uzlu má klíč větší než klíč jeho nadřazeného uzlu.

Optimální binární vyhledávací strom je binární vyhledávací strom, pro který jsou uzly uspořádány na úrovních tak, že náklady na strom jsou minimální. Za účelem lepší prezentace optimálních binárních vyhledávacích stromů budeme brát v úvahu „rozšířené binární vyhledávací stromy“, které mají klíče uloženy v jejich vnitřních uzlech.

Další informace získáte v nápovědě k přiřazení informací o počítačích