Jaký je rozdíl mezi binárním genetickým algoritmem a genetickým algoritmem s pohyblivou řádovou čárkou?


Odpověď 1:

Věřím, že rozdíl je s ohledem na chromozom, který se upravuje. Dalo by se říci, že GA s plovoucí desetinnou čárkou je podtyp binární GA, protože čísla s plovoucí desetinnou čárkou jsou nakonec binární kódována. Skutečnost, že se jedná o čísla s pohyblivou řádovou čárkou, je věcí výrazu.

Chromozomy by mohly být snadno celá čísla nebo znaky nebo cokoli jiného, ​​co by mohlo být kódováno binárně (implicitně s touhou kombinovat se podél bitů).