Jaký je rozdíl mezi směnkou a konosamentem?


Odpověď 1:

Chorý z burzy je finanční dokument - obchodovatelný nástroj s převoditelností k úhradě plateb za transakce

Nákladový list je přepravní doklad, který dává vlastníkovi zboží na palubě plavidla, které je přepravováno lodí, aby bylo dáno straně, která jej má obdržet jako vlastník podle dokladu.