Jaký je rozdíl mezi BBA (pass) a BBA (hons) v Bangladéši?


Odpověď 1:

Podle mých znalostí byl kurz BBA (pass) v Bangladéši přejmenován na BBS (pass) na National University. Obecně platí, že absolvování kurzů je tříletý stupeň, naopak kurzy hons jsou čtyřletým stupněm. Kurzy BBA (pass) současně Kurzy BBA (hons) jsou vedeny Národní univerzitou. Na jiných univerzitách se studenti musejí zapsat na kurz BBA (hons) v obchodním oddělení.