Jaký je rozdíl mezi povodí a údolím?


Odpověď 1:

Umyvadlo, které je sémanticky tvarované jako umyvadlo, je obecně větší, širší prohlubeň na zemském povrchu.

Umyvadlo umožňuje do ní sestoupit řeky, uzavírá řeky a její přítoky.

Je to místo, kde se voda shromažďuje, protéká a vytéká, to znamená, že má přítok i odtok, odtok směřující k moři.

Povodí je regionální rys, který může zahrnovat několik politických jednotek.

Povodí, pokud se jedná o povodí, je povodí řeky, která má v sobě všechny své přítoky.

Umyvadlo je odděleno od jiného povodí rozdělením vody, nikoli povodí, a může zahrnovat mnoho údolí jejích přítokových toků.

Na rozdíl od toho je údolí obvykle považováno za užší a hlubší oblast mezi dvěma vysočinami, obvykle je to hluboký kanál obklopený kopci nebo horami.

Údolí je většinou uzavřeno na rozdíl od povodí, které může být otevřenější.

Slovo povodí je téměř obvykle používáno ve vztahu k Range, takový jako Basin a Range druh topografie shledal, že je většinou spojen s USA, zatímco údolí jsou používána s Ridge takový jako Ridge a údolí typ topografie