Jaký je rozdíl mezi B-buněčným receptorem a protilátkou?


Odpověď 1:

B buňka: imunologická buňka, která produkuje protilátky a odpovídá za humorální imunitu.

Plazmatická membrána B lymfocytů obsahuje receptory BCR nebo B lymfocyty, které pomáhají při zesíťování receptorů nebo se váží na antigeny, dochází k řadě komplexních signalizačních kaskád a aktivuje B lymfocyty, případně proliferuje a produkuje dva druhy buněk:

  1. Plazmové buňkyMemorické buňky. Plazmové buňky produkují protilátky a paměťové buňky si uchovávají paměť interakce a podílejí se na rychlé reakci při sekundární infekci stejnými patogeny.

Odpověď 2:

Když se B-buněčný receptor váže na svůj příbuzný antigen, prochází změnami a může vylučovat rozpustnou formu tohoto receptoru. Tato rozpustná forma tohoto receptoru je známá jako protilátka. Tato protilátka má na svém těžkém řetězci oblast Fc, kterou lze rozeznat vrozenými imunitními buňkami (makrofágy) a tyto buňky zbavují tělo patogenu.