Jaký je rozdíl mezi dvoufázovým potrubím a třífázovým potrubím?


Odpověď 1:

Ve dvoufázovém potrubí rozdělíte úkol na dva dílčí úkoly a provedete je v potrubí. Řekněme, že každá fáze trvá 1 cyklus.

To znamená, že ve dvoufázovém potrubí bude dokončení každého úkolu trvat 2 cykly (známé jako latence). Jak je vidět níže, jakmile je potrubí plné, každý cyklus dostanete „2“ úkoly (známé jako propustnost)

Ve 3-stavovém potrubí rozdělíte úkol na tři dílčí úkoly a provedete je v potrubí.

Za předpokladu, že každá fáze znovu trvá 1 cyklus, můžete vidět, že ve 3-fázovém potrubí je latence vysoká (dokončení trvá 3 cykly), zatímco propustnost je také vysoká (můžete získat 3 úkoly, které dokončují každý cyklus)

Fáze se rozhodnou odpovídajícím způsobem získat maximální propustnost se správnou latencí.