Jaký je rozdíl mezi filtrem 1. řádu a filtrem 2. řádu?


Odpověď 1:

Filtr prvního řádu by měl jeden kondenzátor nebo jeden induktor, který ovlivňuje frekvenční odezvu filtrů. Filtr druhého řádu by měl dva kondenzátory nebo dva induktory nebo jeden kondenzátor a jeden induktor, které ovlivňují frekvenční odezvu filtru. V podstatě je číslo objednávky určeno počtem aktivních složek, které ovlivňují frekvenční odezvu filtru.


Odpověď 2:

Pořadí v podstatě definuje rychlost rozvinutí ..... jak tlumí signály, které nejsou v jeho pásmu ...... řekněme, že filtr prvního řádu má -20db / dekádu odvalení za mezní frekvenci ...... sekunda objednávka má -40 db / dekáda ....... to v podstatě znamená, že druhý řád je lepší ve filtrování než první řád ...... 20 dB za dekádu znamená, že změna je frekvence 1:10 .... změna amplitudy je 20db .... v podstatě wrt k napájení ...

Jak poukázal mahitha sharma, toto pořadí také určuje počet filtračních prvků. Jednoduchý rc filtr je 1. řádu, LC je druhý a tak dále ...