Jaký je nejlepší způsob, jak popsat rozdíl mezi „Past Perfect“ a „Past Perfect Continuous“ v angličtině?


Odpověď 1:

Minulost dokonalá je dvojitá minulost:

Než jsem viděl žraloka, mnohokrát jsem šplhal do oceánu.

Past Perfect Continuous je minulá událost s pokračující akcí:

Plaval jsem dlouho, než jsem viděl žraloka.

Chtěl bych jen dodat: málo lidí v Anglii zná odpověď na toto. Ti, kteří vědí, že učí angličtinu než domorodce, se také naučili „pravidlům“ a gramatické struktuře, kterou se Britové ve škole nevyučují. Ve škole se Britové mohli učit prvky gramatické struktury: podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno, příslovce, zájmeno, spojení, určitý / neurčitý článek atd., Ale zřídka cokoli jiného. Latina, francouzština a němčina, budou-li tyto předměty studovány ve škole, Britům umožní pochopit jejich vlastní jazyk. Ale neučíme se anglicky tak, jak se cizinci učí angličtinu, a nebudeme znát názvy těchto časů, pokud jsme se neučili angličtinu jako cizí jazyk.


Odpověď 2:

Past Perfect - Když je akce dokončena v minulosti -

např. Jedl vejce. (vysvětlení - Byli tam tři egga a on je všechny snědl).

Past Perfect Continuous: Když je akce v minulosti dokončena, ale stále pokračuje. - např. Jedl vejce. (Dal tři vejce. Jedl je všechny. Stále jí další vejce.)