Jaký je základní rozdíl mezi SP2 a SP3?


Odpověď 1:

Základní rozdíl mezi hybridizací sp2 a sp3 spočívá v tom, že v hybridizaci sp2 se navzájem překrývají jeden s a 2 p-orbitaly a tvoří 3 hybridizované orbitaly se stejnou energií a tvarem, zatímco v hybridizaci sp3 se překrývají jeden s a 3 p-orbitaly a tvoří 4 hybridizuje orbitaly… .. to je základní rozdíl….

Existují však i jiné rozdíly, tj. Úhel úhlu ……, ale jak se obáváte základních rozdílů, tak jsem to zmínil .. :)