Jaký je základní rozdíl mezi běžnými elektronickými zařízeními a výkonovými zařízeními?


Odpověď 1:

Normální elektronická zařízení jsou tranzistory, například BC 547, BC 107, BC 557 atd., Rezistory s nízkými hodnotami výkonu (0,5 W), kondenzátory a několik dalších věcí.

Do kategorie výkonových elektronických zařízení přicházejí tyristory, výkonové diody, výkonové tranzistory, výkonové MOSFETY, IGBT (izolovaný hradlový bipolární tranzistor), TRIAC a mnoho dalšího.

Složky obvodu, které využíváme pro účely našich jednoduchých elektronických obvodů, jsou jednoduše normální elektronická zařízení. Zařízení s normálním jmenovitým výkonem nebudou v průmyslových odvětvích stačit. Zapneme proto napájení elektronických zařízení.

Výkonová elektronická zařízení se liší od běžných zařízení od samotné konstrukce. Struktura normální diody je jednoduchá pn křižovatka, zatímco struktura výkonové diody se liší od této.

Struktura normální diody je uvedena níže.

Toto je struktura výkonové diody.

Spínací chara normálních diod a výkonových diod se také liší. Výkonové diody mají vyšší spínací výkon než normální diody. N-region je vytvořen tak, aby přijímal vyčerpávající region.

Podobný je případ výkonových tranzistorů a normálních tranzistorů. Každé výkonové elektronické zařízení je schopné odolat vyšším hodnotám ampérů a napětí než normální zařízení a má vyšší spínací charakteristiky než normální.

Spínáním charakteristik dáváme světlo času zapnutí, vypnutí, který zahrnuje dobu náběhu, dobu pádu atd. Zařízení.